บริษัท ชู แอคเคาท์ติ้ง จำกัด


การบัญชีและภาษีอากร
เพื่อธุรกิจในประเทศไทย


บริษัท ชู แอคเคาท์ติ้ง จำกัด (Shu Accounting Co., Ltd.) จัดเป็นบริษัทในเครือของ
หนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นบางกอกชูโฮที่อยู่ในประเทศไทย มานานกว่า 44 ปี โดยได้รับการรับรองเป็นสำนักงาน บัญชีคุณภาพจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (Certified Accounting Practice)


เป้าหมายหลักในการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการทำบัญชี ให้คำแนะนำด้านบัญชี และภาษีอากร แก่บริษัท ต่างชาติที่เข้ามาจัดตั้งในประเทศไทย โดยทีมงาน มืออาชีพที่มีความรู้เฉพาะทางและมีประสบการณ์ ในการให้บริการโดยตรง


Our Services งานของเรา

บันทึกรายการทางบัญชีตามเอกสาร

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ

จัดทำประกันสังคมประจำเดือน

จัดทำภาษีประจำเดือน

ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร

ให้บริการด้านการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

VISA / WORK PERMIT

บริษัท ชู แอคเคาท์ติ้ง จำกัด Shu Accounting Co.,Ltd.

942/43 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel: 02-632-9179, 088-757-1614 (Hot Line)

อีเมลล์ : info@shuaccounting.com
account@bangkokshuho.com

Website Bangkokshuho Group : https://bangkokshuho.com